کلیدواژه‌ها = مشکلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-99

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ