کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 5
4. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


5. تحلیل الگوی پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 19-34

نبی مرادپور؛ محمد ابراهیمی؛ مرتضی آذری؛ مهناز حسینی