کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 45-60

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


3. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی


4. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


7. نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه 6 کلانشهرتهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 177-196

محمد تقی رضویان؛ مصطفی هرائینی؛ مهرداد بهرامی