کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 45-60

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


4. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی