فرایند پذیرش مقالات

به نام خدا

با سلام و احترام، تلاش فصلنامه «جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس» بر این است که در کمترین زمان ممکن، آثار ارسالی پژوهشگران محترم را بررسی و نتیجه را به آنها اعلام کند. این مهم بستگی زیادی به رعایت اصول کلی فصلنامه از سوی آنان دارد تا از دوباره کاری ها و در نتیجه افزایش زمان داوری تا انتشار مقاله کاسته شود. از این رو دقت پژوهشگران گرامی در تکمیل همه فرم ها و ارسال بر اساس راهنمایی نویسندگان و اصول اخلاقی مجله، باعث تسهیل روند بررسی و داوری خواهد شد. بنابراین خواهشمند است در تکمیل فرآیند ارسال مقاله دقت لازم را داشته باشید.

همۀ فرم های آنلاین و یا فرم های تعهدی، الزاما باید در سامانه تکمیل گردد. در بخش نویسندگان فقط به اطلاعات اسامی نویسندگان بسنده نشود و مشخصات کامل نویسندگان، مشخصات دانشگاهی به شکل دقیق بر اساس نمونه مقالات مجله و معادل انگلیسی آن، ایمیل صحیح و شماره تماس صحیح به دقت درج گردد. هر متنی که نویسندگان در بخش اطلاعات نویسندگان درج می نمایند عینا بعد از پذیرش مقاله در صفحۀ اول مقاله درج خواهد شد. قوانین COPE که مجله متعهد به تبعیت از آن می باشد اجازۀ تغییر و اصلاح در اسامی و مشخصات نویسندگان را در مرحلۀ تائید و انتشار مقاله نمی دهد. بنابراین این احتمال وجود دارد به دلیل عدم تکمیل اطلاعات دقیق نویسندگان مقاله از فرآیند داوری خارج و بایگانی گردد.

 

لطفا اطلاعات دانشگاهی خود را به شکل زیر وارد نمائید:

تحصیلات، درجۀ دانشگاهی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

 

توجه به این نکته لازم است که نام گروه های آموزشی و بخصوص دانشکده ها در دانشگاه های مختلف متفاوت است، مثلا گروه جغرافیای دانشگاه شهید چمران اهواز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا و در دانشکده سیستان و بلوچستان در دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی قرار دارد. بنابراین لطفا اسم دقیق فارسی و انگلیسی گروه، دانشکده و دانشگاه خود را برابر نام دقیق دانشگاه محل تحصیل یا اشتغال در فرم نویسندگان درج نمائید.

 

مراحل ارسالی و داوری مقاله به شرح ذیل است:

  • عضویت در سایت فصلنامه و دریافت کد کاربری و رمز عبور و پیگیری مقاله ارسالی از طریق آن؛
  • بارگذاری مقاله در سایت و تکمیل تمام فرم های آنلاین بخصوص نویسندگان و فرم های پیوست در راهنمای نویسندگان؛
  • ارسال مقاله مطابق فرآیند تعریف شده در سامانه فصلنامه؛
  • ارسال موارد احتمالی قابل اصلاح در مقاله برای نویسنده/ گان؛
  • دریافت و کنترل مقاله نهایی جهت چاپ در مجله توسط مدیریت مجله و نویسنده/ گان و ادامه داوری تا اخذ نتیجۀ نهایی؛
  • چاپ الکترونیکی مقاله و امکان دریافت ممقاله از طریق سایت مجله.

 

 

 

از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:

الف ـ مرحلة پذیرش اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «راهنمای نگارش مقالات» ارسال شده باشد، پذیرش می‌شود و جهت داوری به داوران تحویل خواهد شد. انتخاب داوران بر عهدة هیأت تحریریة مجله است.

ب ـ مرحلة داوری مقاله

مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند، حداقل برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛

3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دستة اول بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دستة دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسندة اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد.

ج ـ مرحلة انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 10 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند.

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامة دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامة کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.

 

فرآیند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات