راهنمای نویسندگان

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و امضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمائید.

فرم تعهدنامه را دانلود نموده و امضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمائید.

دانلود شیوه نامه APA

 

 

راهنمای نگارش مقاله در فصل‌نامه« جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس»

فصل‌نامه « جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس» از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد است. رعایت دستور‌العمل‌های زیر در نگارش مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری که برای چاپ ارسال می‌گردد ضروری است. مقالات پس از بررسی و تایید به وسیله هیات تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود.

 

 انواع مقاله های قابل پذیرش

مقالات قابل پذیرش در فصلنامه « جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس» شامل موارد زیر می باشد:

 • مقاله های اصیل پژوهشی که گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل می باشند.

 

 • مقاله های بنیادی که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعۀ دانش به مطالعه می پردازد. اساس مقاله های بنیادی محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است. این نوع از مقاله ها به دلیل آن که راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.

 

 • مقاله های مروری که از نویسندگان مجرب و صاحب مقاله های پژوهشی که در زمینۀ مورد بحث به شرطی پذیرفته می شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

 

 • مقاله های گزارش موردی فقط در صورتی که یک مورد جالب، نادر و استثنایی را گزارش کنند، چاپ خواهند شد.

 

 • مقاله گزارش کوتاه که شامل شرحی از یک پیشرفت علمی معنادار از تحقیقات در حال انجام و تکمیل بوده و داده های مختصرتری نسبت به مقاله های اصیل پژوهشی در بر دارند.

 

 • نامه به سردبیر غالبا شامل نظرات و نوشته های خوانندگان مجله دربارۀ آخرین مقاله های منتشر شده می باشد. لکن در بعضی موارد چنانچه نویسنده بخواهد مطلبی را جهت طرح در جامعۀ علمی و یا اطلاع رسانی به خوانندگان، به مجله ارسال نماید، می تواند از این نوع مقاله استفاده کند.

 

 • ترجمۀ مقاله های معتبری که از کیفیت ترجمۀ مناسبی برخوردار باشند.

 

برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمائید:

 • هر زمان در سامانه ثبت نام نمائید بلافاصله کلمه و رمز عبور به ایمیل شما ارسال می گردد. ممکن است این ایمیل در قسمت spam ایمیل شما قرار گیرد.
 • با استفاده از کلمه و رمز عبور وارد سامانه شوید و مقالۀ خود را ارسال نمائید.
 • مقالات حتما دارای چکیدۀ فارسی، چکیدۀ انگلیسی و واژگان کلیدی باشند.
 • در هنگام ثبت نام درج تلفن همراه تمامی نویسندگان الزامی است.
 • در هنگام ارسال مقالات، ارسال تصویر فرم تعارض منافع نویسندگان و تعهدنامه نویسندگان به صورت امضاء شده الزامی است.
 • فایل مشخصات نویسندگان با دقت تهیه و ارسال شود. نام و نام خانوادگی و مرتبۀ علمی تمام نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر گردد (نویسنده مسئول مقاله حتما معرفی گردد).
 • فایل اصلی مقاله حتما بر اساس ساختار مجله تهیه شود، در غیر این صورت جهت اصلاح به نویسندۀ مسئول برگشت داده خواهد شد.

 

توجۀ مهم :

مقاله باید نتیجه پژوهش‌های شخصی نویسنده (ها) باشد و قبلاً در نشریه‌ای چاپ نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد.

 

توجۀ مهم: 

مقالاتی در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت که حداقل 3 رفرنس از مقالات این مجله داشته باشند.

 

تنظیم مقاله

اصول کلی

- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه‌ها دقت کافی شده باشد. مقاله می‌تواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.

- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه را در زیرنویس آورد.

- صفحه اول باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مشخصات محل فعالیت، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده(ها) و پست الکترونیک و منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) باشد.

- متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان بدون نام نویسنده(ها)، خلاصه(چکیده)،  سه تا پنج کلمه کلیدی در مورد زمینه تحقیق، مقدمه، بدنۀ مقاله، تشکر(در صورت نیاز)، فهرست منابع  فارسی و انگلیسی و در انتها چکیدۀ انگلیسی باشد.

- همچنین چکیدۀ انگلیسی باید بر روی یک صفحه جداگانه، به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، نشانی کامل(به صورت زیرنویس)، متن چکیده و سه تا پنج کلمه کلیدی باشد. 

- منابعی باید در پایان مقاله در قسمت «منابع و ماخذ» ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.

-  منابع مورد استفاده باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (با نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شود. در مورد مقاله نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره مجله و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگی، و نام نگارنده اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نگارنده آخر، حرف (و) خواهد آمد. در مورد کتاب، نام خانوادگی و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، ناشر محل انتشار ذکر خواهد شد.

- برای ذکر منابع در متن مقاله، تنها نام خانوادگی نگارنده، سال انتشار و صفحۀ مورد استفاده، هر دو با هم در یک پرانتز ذکر شوند( سجادیان،4:1390). اگر دو نویسنده باشند (سجادیان و پوراحمد،67:1397)؛ و اگر بیش از دو نویسنده باشند (سجادیان و همکاران، 89:1400).

- در تنظیم منابع مورد استفاده در پایان مقاله ابتدا کلیه‌ی منابع فارسی و سپس کلیه‌ی منابع خارجی به صورت پیوسته شماره‌گذاری شوند.

- نویسندگان مقاله مسئول محتوی و پاسخگوی نظرات ارائه شده در مقالات و نوشته های خود هستند و مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان است. لذا لازم است در مقاله، نویسندۀ مسئول با علامت ستاره مشخص گردد.

- مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو و نام دانشگاه با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

- فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله در صفحه منابع از الگوهای زیر استفاده شود:  نام خانوادگی، نام مولف"عنوان مقاله" نام نشریه، دوره،شماره، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن on line) «نشانی دسترسی به سایت اینترتی به طور کامل» (تاریخ مشاهده)

منابع انگلیسی:

در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می‌گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، به زبان انگلیسی ذکر گردد.

به صورت(Last Name,year,p)

برای مثال: برای منبعی با یک نویسنده (Larson,2008.25-26)

  برای منبعی با دو نویسنده (Hilldman&Robbins,2008.257)

22. شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب:فرید، یداله ،1368، جغرافیا و شهرشناسی،چاپ اول ، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

مجله: نظریان، اصغر، 1366، دینامیک شهری یا نیروی محرکه شهرها (نگرش جدید به توسعه و گسترش شهرها)، قسمت اول فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی- گروه جغرافیای بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی- شماره 7، ص 141-116 .

 

 

جدول تنظیمات نگارش مقالات فصل نامه « جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس»

حداکثر تعداد صفحات مقاله

20 صفحه

مقاله های بنیادی و مروری از این امر مستثنی بوده و بنا به ماهیت موضوع می توانند بیش از این مقدار باشند

فاصله تقریبی سطور

1 cm (single)

فونت عنوان مقاله

B Lotus 16(Bold)

فونت نام نویسنده یا نویسندگان

B titr 10 (Bold)

فونت عنوان علمی نویسنده یا نویسندگان

B titr 8 

فونت پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان

Times New Roman 8

فونت عناوین  بخشهای اصلی

B Lotus 14(Bold)

فونت عناوین بخشهای فرعی

B Lotus 13(Bold)

فونت چکیده فارسی

B Lotus 12 (Bold)

فونت چکیده انگلیسی

Times New Roman 11

حداکثر تعداد کلمه های چکیده

250-300 کلمه ( در یک پاراگراف)

فاصله بین خطوط در چکیده

Single

حاشیه ها

از چپ 3سانتیمتر- 

از راست3 سانتیمتر- 

 از بالا و پائین 3 سانتیمتر- 

فونت متن مقاله

B Lotus 13

فونت عناوین جداول

B Lotus 12 (Bold)

(درج در بالای جدول)

فونت مندرجات جداول

B Titr10

فونت عناوین اشکال

B Lotus 12(Bold)

(درج در ذیل شکل)

فونت منابع فارسی

B Lotus 11

فونت منابع انگلیسی

Times New Roman 10

فونت واژگان کلیدی

B Lotus 12(Bold)

فاصله از تیتر جداول و اشکال

Single

روابط ریاضی

Times New Roman 13

شماره روابط بر اساس ترتیب کاربرد در مقاله

مندرجات جداول

وسط چین

منبع جداول و اشکال

B Lotus 12