دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهمن 1398، صفحه 7-145 
2. ارزیابی تاب‌آوری در محله‌های شهری (نمونه موردی:محله‌های شهر کامیاران)

صفحه 25-44

محمد شیخی؛ مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ شهرام پشابادی