دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 1-185 
3. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


10. بررسی تعادل در نظام شهری استان کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 209-229

سید خلیل سید علی پور؛ موسی پژوهان؛ مجید جلالوندی