دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، مهر 1394 
5. تحلیل عملکرد شهرهای میانه‌اندام در توسعه اقتصادی استان اذربایجان شرقی

صفحه 97-118

مجید اکبری؛ نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ فاطمه سوری