سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های بهداشت و درمان در شهرستان‌های استان ایلام با استفاده از استراتژی‌های اولویت‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

برخورداری از استاندارد سلامتی یکی از حقوق بنیادی هر انسان بدون توجه به تفاوت­های نژادی، مذهبی، اعتقاد سیاسی و وضعیت اقتصادی یا اجتماعی ذکر شده است. هدف اصلی این پژوهش سنجش و رتبه­بندی شاخص­های بهداشت و درمان در شهرستان­های استان ایلام می­باشد. بنابراین سوال مطالعه این است که مهمترین شاخص­های بهداشت و درمان در شهرستان­های استان ایلام کدام­اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی است. شاخص­های منتخب از طریق مطالعه طرح­های تحقیقاتی، آمارنامه­ها، سازمان­های مرتبط، مرکز آمار ایران و.. گردآوری شده است. پس از استخراج شاخص­ها ابتدا به وسیله مدل تاپسیس، ویکور، وزن­دهی ساده شاخص­ها وزن­بخشی شدند و رتبه نهایی با استفاده از استراتژی­های اولویت­بندی بدست آمده است، سپس با استفاده از نرم افزار GIS و با استفاده از مدل CoKrigingاز مجموع ابزارهای Geostatistical analyst تحلیل مکانی انجام خواهند شد. تحلیل یافته­ها با استفاده از استراتژی­های­ اولویت­بندی نشان می­دهد در بین گزینه­های تحقیق؛ از نظر شاخص­های بهداشت و درمان شهرستان ایلام بالاترین رتبه را دارد. بعد از آن به ترتیب شهرستان­های مهران، ملکشاهی، سیروان، آبدانان، دره شهر، ایوان، دهلران اولویت­های بعدی را به خودشان اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها