شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهردار گز و برخوار- شهرستان شاهین شهر و میمه- استان اصفهان

2 استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

3 استاد یار پژوهشگاه شاخص پژوه -دانشگاه اصفهان

چکیده

آسیب های اجتماعی یکی از مسایل مورد توجه جامعه بشری از گذشته تا به امروز می‌باشد. با گسترش انقلاب صنعتی و بزرگ شدن دامنه نیازمندی‌های انسان و به دنبال آن احساس ناکامی و محرومیت از خواسته‌ها موجب گسترش اعتیاد، فساد، دزدی، انحرافات جنسی و سایر آسیب‌ها شده است. شهرستان گلپایگان یکی از شهرستان های استان اصفهان می باشد که در نزدیکی کلان شهر اصفهان قرار دارد با توجه به این که این شهر به عنوان شهری مهاجرپذیر و مهاجر فرست در بین راه های مواصلاتی چند استان قرار دارد در معرض افزایش برخی از آسیب های اجتماعی است.در نتیجه هدف از این تحقیق شناسایی آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی به طور هم زمان استفاده شد. در روش کتابخانه ای، از شیوه های تحلیل محتوا و بررسی آمار و اسناد و مدارک و در روش میدانی، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردیده است .به منظور شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهرستان گلپایگان از روش تحلیل تم استفاده گردید که پس از تحلیل کیفی داده ها و با در کنار هم قرار دادن مفاهیم شبیه به هم مشخص شد مهم ترین عوامل موثر در آسیب های اجتماعی شهرگلپایگان طلاق، بدحجابی، عدم وجود زیرساخت های مناسب شهری، کمرنگ شدن جلوه های مذهبی، عدم رعایت فرهنگ شهروندی، بیکاری، اعتیاد، نزاع خیابانی، رسانه های اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، افسردگی، عدم رعایت قوانین رانندگی، ضعف تندرستی، مسائل اخلاقی جوانان، مهاجرت، خودکشی، کودک آزاری، خانواده های نابسامان، مسائل اسکان، فقر، عدم فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی، سرقت و افسردگی هستند.

کلیدواژه‌ها