راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان از جایگاهی ویژه در سطح استان برخوردار بوده و رشد و توسعه کالبدی آن در سال­های اخیر چشمگیر بوده است. اما سیر رشد جمعیتی شهر سریع­تر از سیر توسعه هماهنگ و پایدار آن روی داده است و ماحصل این اتفاق ازدیاد حاشیه­ نشینی، ازدحام و تراکم جمعیت، مشکلات ترافیک شهری و خصوصاً معضلات زیست محیطی می ­باشد. یکی از مولفه­ هایی که می­ تواند تعادل را به وضعیت توسعه شهری بازگرداند توسعه پارک­ها و فضاهای سبز شهری می­ باشد که یکی از اصلی ­ترین فاکتورهای توسعه پایدار به شمار می­ رود. از این رهگذر این مقاله بر آن است تا ابتدا به بررسی وضع موجود پارک ­ها و فضای سبز شهر سنندج پرداخته و به مقایسه آن با استانداردهای موجود بپردازد، سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و ایده­ آل به تبیین تهدیدها و فرصت­ های عمده و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از مدل SWOT  جهت توسعه پارک­ها و فضاهای سبز بپردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل ­های فضای سبز موجود در این منطقه یک فرصت بسیار مناسب بوده و شرایط بیرونی هم برای استفاده از این فرصت­ها فراهم می­ باشد. نمره نهایی محاسبه شده در مدل راهبردی نشان می­ دهد که قوت ­ها و ضعف­ های مشخص شده برابر با 3.4 بوده و برای فرصت­ ها و تهدیدها برابر با 2.6 می­باشد. بنابراین از دیدگاه شهروندان شهر سنندج به لحاظ بسترها و توانمندی­ های درونی توسعه فضای سبز قوی­ تر از فرصت­ های بیرونی است که این امر در جهت­ گیری توسعه فضای سبز از دیدگاه شهروندان به سمت راهبرد تهاجمی میل م ی­کند. لذا پیاده ­سازی استراتژی تهاجمی در مقطع کنونی مناسب­ ترین راهبرد جهت توسعه فضاهای سبز شهر سنندج می ­باشد.

کلیدواژه‌ها