توانمند سازی اسکان های غیر رسمی با استفاده از استراتژ‍ی راهبردی swot (نمونه: کوی طاهر اهواز)

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران

چکیده

اسکان غیر رسمی یکی از چهره­های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهر­ها به شکل خودرو و فاقد مجوز ساختمان و برنامه­ رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می­گیرد. این مسئله در کشور ما نیز به یکی از معضلات شهر­های بزرگ خصوصاً کلان­شهر­های کشور تبدیل شده است و مدیریت شهری را برای رفع این مشکل به تکاپو وا­داشته است. کلان­شهر اهواز نیز از این مسئله مستثنی نمی­باشد و اجتماعات غیر رسمی اطراف این شهر را احاطه نموده­اند. اما چالش پیش رو در رابطه با یکی از این اجتماعات در شرق اهواز، (کوی طاهر) می­باشد، که دولت در قالب توانمندسازی و ساماندهی این منطقه، سیاست انتقال اجباری(بلدوزری) این ساکنین را در پیشنهاد داده است. که این مسئله مخالفت شدید ساکنان را در پی داشته است. لذا مقاله­ی حاضر قصد دارد ضمن بررسی دلایل وجودی اسکان غیر رسمی و شکل­گیری آن در شهراهواز و کوی طاهر، سیاست مذکور را با توجه به شرایط موجود بررسی نموده و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا این تصمیم درشرایط فعلی می­تواند چاره­ساز باشد یا اینکه مشکلات شهر و این اجتماعات را دو چندان می­سازد. در این مقاله پس از بررسی متغیر­های لازم مندرج در پرسشنامه و با توجه به جامعه­ی آماری که شامل سرپرستان خانوار کوی طاهر می­باشد، چنین استدلال می­شود که سیاست مذکور در شرایط فعلی نه تنها کاری را از پیش نمی­برد بلکه مشکلات شهر، مدیریت شهری و این اجتماعات را دو چندان می­سازد. در تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS،EXCELو ... استفاده شده است و بر پایه­ی الگوی تحلیلی SWOT نظام تحلیل ساماندهی و توانمند سازی کوی طاهر مورد بررسی قرار گرفته و در پایان با توجه به شاخص­های اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، مدیریتی و ... راهبردهای مناسبی در راستای توانمندسازی و ساماندهی بهینه این منطقه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها