کلیدواژه‌ها = شهر هوشمند
تعداد مقالات: 3
1. روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 198-177

احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان


2. تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 116-95

محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان