کلیدواژه‌ها = الگوهای نوین آمایش شهری
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی اجرای الگوهای نوین آمایش شهری در ایران

دوره 11، شماره 41، آبان 1398، صفحه 47-64

حسین حاتمی نژاد؛ کیوان جمالی