کلیدواژه‌ها = آزمون دوجمله‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر)

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 125-140

محمدعلی فیروزی؛ سعید امان پور؛ آمنه حصیری