کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 8
1. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد رقابت‌پذیری مطالعه موردی : شهر دو گنبدان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 123-146

جلال کامران؛ کرامت الله زیاری


2. بازطراحی بافت مرکزی شهر جیرفت با تاکید بر ابعاد اکولوژیک

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 49-76

محمد رحیم رهنما؛ علی خوشاب


3. رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محلۀ قیطریه تهران)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 181-200

محمد اکبرپور؛ لیلا جلال آبادی؛ افسانه صدری فرد


5. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 65-85

امیرحسین ملکی؛ عباس ملک حسینی


6. استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه 4 تبریز)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 19-38

فریدون بابایی اقدم؛ زهرا کاملی فرد؛ محمد جواد کاملی فرد


7. بررسی و تحلیل مشارکت پذیری مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده‌ی شهری(نمونه موردی: شهرتایباد)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 129-146

محمد سلمانی مقدم؛ سیده فاطمه علوی؛ حامد گنابادی