کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 9
2. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

دوره 11، شماره 42، بهمن 1398، صفحه 45-60

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


4. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، مرداد 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی


6. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، بهمن 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


8. نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه 6 کلانشهرتهران)

دوره 9، شماره 32، تیر 1396، صفحه 177-196

محمد تقی رضویان؛ مصطفی هرائینی؛ مهرداد بهرامی