کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 13
4. ارزیابی تاب‌آوری در محله‌های شهری (نمونه موردی:محله‌های شهر کامیاران)

دوره 11، شماره 42، بهمن 1398، صفحه 25-44

محمد شیخی؛ مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ شهرام پشابادی


6. تحلیلی بر جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 11، شماره 41، آبان 1398، صفحه 87-106

جمال امینی؛ واحد اجمدتوزه


7. جانمایی پناهگاه های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل(مطالعة موردی: منطقه 4 شهر اهواز)

دوره 10، شماره 38، بهمن 1397، صفحه 7-25

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ اقبال اسدی کلمتی


9. مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 9، شماره 34، بهمن 1396، صفحه 161-180

رحمان زندی؛ هادی سلیمانی مقدم؛ ارسلان داوودی


11. تعیین اراضی مناسب توسعه شهری با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی(AHP)، مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 173-190

وحید یاری قلی؛ عظیم زرین کاویانی؛ ابوالفضل سلطانی


13. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 59-81

محمد سلمانی مقدم؛ محمد جعفری