کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس امنیت زنان (نمونه موردی: محله جهانگیرآباد خرم‌آباد)

دوره 13، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 141-121

شهاب فلاح پور؛ نوشین نظری؛ حجت فلاح پور


3. تحلیلی برنظم فضایی محله‌های شهرهای اسلامی-ایرانی (موردمطالعه: شهر قم)

دوره 8، شماره 29، آذر 1395، صفحه 79-99

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس


4. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 107-124

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی