کلیدواژه‌ها = شاخص
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل شاخص های زیست پذیری (نمونه موردی شهرخرم آباد)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 28-7

فرزانه ساسان پور؛ مانیا فرخانی


2. سنجش کیفیت زندگی مبتنی برشاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی محله کوی سیاحی اهواز)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 49-69

حمیدرضا صارمی؛ نسترن نوروزی سیله؛ محمد علی خانی زاده