کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی توان اکولوژیکی جهت توسعه شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 137-161

کلثوم یارمحمدی؛ زهرا خدابخشی؛ امین نظرپور دزکی


3. ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز با هدف توزیع بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 153-167

سعیده ناصحی؛ سکینه شادکام؛ محمد جواد امیری


4. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی