کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 7
1. بررسی و تحلیل شاخص های زیست پذیری (نمونه موردی شهرخرم آباد)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 30-7

فرزانه ساسان پور؛ مانیا فرخانی


2. تحلیل تطبیقی توسعه پایدار شهر آستانه اشرفیه (محله های حسین اباد ، آخوند مزار و پشت حرم)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 60-39

اکبر معتمدی مهر؛ قربانعلی شکرگذار


3. کاربست جهان بینی اسلامی در شهرهای ایرانی- اسلامی با تأکید بر توسعه پایدار محله ای

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 93-73

محمد کاظم شمس پویا؛ ابوالفضل مشکینی؛ مجتبی برغمدی


4. راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 121-145

محمدآزاد احمدی؛ جاهده تکیه‌خواه؛ آزاده معارفی


7. نقش محله در ارتقای گردشگری شهری مورد مطالعه محله جلفای اصفهان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 1-16

مهری اذانی؛ پژمان حاتمی فر