کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 4
2. تبیین چالش ها و راهکارها در گردشگری(مطالعه موردی شهر بروجرد)

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 121-144

محمد مهرافزون


3. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-79

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی