کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه شهرستان سراوان

دوره 11، شماره 39، اردیبهشت 1398، صفحه 7-25

مجید کریم زاده؛ محمدرضا ساسولی


5. بررسی و تبیین سطح توسعه یافتگی اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : دهستان عقدا)

دوره 6، شماره 21، مهر 1393، صفحه 57-76

علیرضا شاه آبادی؛ سمانه صمیمی؛ حمید بدویی دلفارد