نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 151-173

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ رحیم قاسمی زاده