نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی چارچوب ساختار فضایی با تاکید بر ثبات و استقرار پایدار جمعیت (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 113-135

حسن محمدیان مصمم؛ عباس علیپور؛ احسان علیپوری؛ حسین یداله نیا