نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 121-145

محمدآزاد احمدی؛ جاهده تکیه‌خواه؛ آزاده معارفی