نویسنده = ���������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و بررسی جابه‌جایی مسکونی خانوار با تأکید بر نوع مالکیت (نمونه موردی منطقه یک شهر تهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 47-63

محمدرضا درودی؛ لعلا جهانشاهلو؛ سید کمال الدین شهریاری