نویسنده = ���� ���� �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی بیمارستان‌های کلانشهر شیراز با استفاده از روش ANP در محیط GIS

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 203-222

علیرضا محمدی؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم زحمتکش