نویسنده = ������������ ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر سنندج با استفاده از مدل کپ لند

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 177-202

لادن رشیدیانی؛ عبدالسلام اسمعیل زاده