نویسنده = ������ ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی ( مطالعه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد)

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 105-120

حمید رضا کوه بنانی؛ رویا تیموریان؛ هادی نیرآبادی؛ محمدرضا یزدانی