نویسنده = زهره رجبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

دوره 10، شماره 36، مرداد 1397، صفحه 69-91

حبیب الله معتمدی؛ حسن بیگ محمدی؛ زهره رجبی


2. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، مرداد 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی