نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 161-180

رحمان زندی؛ هادی سلیمانی مقدم؛ ارسلان داوودی