نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 143-159

مجید کریم زاده؛ فرزاد دهواری؛ محمد زارع