نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر تأثیر فرهنگ در ساخت شهرهای ایرانی اسلامی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 83-104

سعید امان‌پور؛ جعفر سعیدی