نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مورد مطالعه روستای لاسجرد شهرستان سمنان)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 159-183

محمد حسن جعفریان؛ ایرج اسکندریان؛ محمدرضا سلیمی سبحان