نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز با هدف توزیع بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 153-167

سعیده ناصحی؛ سکینه شادکام؛ محمد جواد امیری