نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مورد مطالعه روستای لاسجرد شهرستان سمنان)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 159-183

محمد حسن جعفریان؛ ایرج اسکندریان؛ محمدرضا سلیمی سبحان


2. تأثیر نشانگان و نمادهایِ فرهنگیِ فضاهای شهری بر تقویت هویت ملی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 33-57

محمدرضا سلیمی سبحان؛ جهانگیر حیدری؛ منیر یاری