نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محلۀ قیطریه تهران)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 181-200

محمد اکبرپور؛ لیلا جلال آبادی؛ افسانه صدری فرد