نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقلیم گردشگری در استان اردبیل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 161-175

فاطمه قویدل؛ بتول زینالی