نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی برنظم فضایی محله‌های شهرهای اسلامی-ایرانی (موردمطالعه: شهر قم)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 79-99

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس