نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 65-85

امیرحسین ملکی؛ عباس ملک حسینی