نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری بر تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 159-205

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان