نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 5
1. بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 138-111

محمد مهدی درگاهی؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ سروش نیکنامیان


3. نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه 6 کلانشهرتهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 177-196

محمد تقی رضویان؛ مصطفی هرائینی؛ مهرداد بهرامی