نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش شهرهای کوچک در برنامه ریزی توسعه منطقه ای (موردی: استان گلستان)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 77-90

مهدی خداداد؛ مهدیه نخعی؛ هانیه امیدزاده