نویسنده = محمد مهرافزون
تعداد مقالات: 3
1. تبیین چالش ها و راهکارها در گردشگری(مطالعه موردی شهر بروجرد)

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 121-144

محمد مهرافزون