نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی و تحلیلی جغرافیای جمعیت ناحیه شهری زابل

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 89-109

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی؛ امیر اشنویی