نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و اولویت بندی کیفیت مسکن محلات شهری (نمونه: محلات شهری نکا)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 51-71

صدیقه لطفی؛ زلیخا خیرخواه؛ محبوبه کوچک زاده