نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر تأثیر فرهنگ در ساخت شهرهای ایرانی اسلامی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 83-104

سعید امان‌پور؛ جعفر سعیدی


2. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 23-49

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی